PHP|Cài đặt XDebug trên Win với Xampp

Để kiểm tra đã có XDebug chưa vào http://localhost/dashboard/phpinfo.php sau đó tìm ‘XDebug‘ nếu có thì đã cài đặt rồi và dừng bài này tại đây 🙂

Để cài đặt trước tiên cần tải XDebug extension về trước, bạn vào đây và lựa chọn version phù hợp với WinPHP version đang dùng.

Trên đó bạn sẽ thấy có 2 loại XDebug extension dành cho PHP vers có ghi là TSkhông có TS. Để kiểm tra PHP versTS hay không bạn vào http://localhost/dashboard/phpinfo.php tìm chữ Thread safety xem nếu nó đang là enabled thì là version có TS ngược lại là không TS.

Sau khi download file xdebug_xxx.dll về bạn đặt nó vào thư mục extension của php tại path thường là:

C:\xampp\php\ext

Tiếp theo mở file php.ini điền dòng này vào cuối file

zend_extension="your_php_path\to_your_ext\php_xdebug-xxx.dll"

Trong đó your_php_path\to_your_ext là đường dẫn trỏ đến thư mục extension php chứa file xdebg_xxx.dll vừa download.

Cuối cùng bạn vào lại http://localhost/dashboard/phpinfo.php tìm ‘XDebug‘ nếu xuất hiện thì đã cài đặt thành công.

Như vầy là OK

Khi có XDebug rồi bạn thử vào php và dùng lệnh var_dump sẽ thấy nó được style lại đẹp và dễ nhìn hơn trước lúc chưa cài XDebug

Trông đẹp hơn hẳn đúng không 🙂

Ngoài ra XDebug còn cung cấp cho bạn hàm dd() để có thể xem info của biến như var_dump nhưng được style tuyệt hơn nhiều bạn có thể expand hay collapse từng phân cấp của mỗi thuộc tính có nhiều cấp. Tuy nhiên khi sử dụng dd() thì chương trình của bạn sẽ dừng ngay sau khi chạy lệnh này.

Giao diện khi dùng dd()

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s